Om Global Expat Services

Global Expat Services ble etablert i mai 2010 av Harald Knoph og Ørjan C. Aarthun. Vi tilbyr tjenester innenfor alle deler av utstasjoneringsprosessen, fra forberedelse til ekspatriering til repatriering. Vi kan opptre som diskusjonspartner, helintegrert eller støttende konsulent eller som outsourcing partner der vi tar oss av alle nødvendige oppgaver og aktiviteter.

Vår erfaring


Img Harald

Harald Knoph

Img Ørjan

Ørjan C. Aarthun

© 2011 Global Expat Services AS