Global Expat Services støtter selskaper med utstasjonering av ansatte

GES services

Vi kan opptre som generell rådgiver og diskusjonspartner for selskaper/organisasjoner og ansatte/familier som skal utstasjoneres

Diskusjons- partner

Vi kan ansattes som integrert støtte til et selskap som foretrekker å fullføre prosessen selv

Konsulent

Vi kan ta ansvar for hele eller deler av utstasjoneringsprosessen og ta oss av alle nødvendige oppgaver og aktiviteter før, under og etter utstasjonering

Outsourcing partner

© 2011 Global Expat Services AS